Asiakkaat

Erply kassassa oletusasetuksena on "Kassa asiakas", jota voi käyttää kaikkien aivan tavallisimpien kassa-asiakkaiden myynnissä.

Uuden asiakaskortin voi aina luoda kassalla painikkeesta "lisää asiakas":

Olemassa olevan asiakortin voi avata oranssista asiakaskortti painikkeesta, näkyviin tulee kaikki asiakkaaseen liittyvät tiedot ja tietojen hallinta.


Asiakasryhmät

Kuten käyttäjiä voi myös asiakkaita ryhmitellä sopiviin asiakasryhmiin taustajärjestelmän asetuksesta ASIAKKAAT -> Asiakasryhmät