Wiki

  Ota yhteyttä tukeen:

  Email: tuki@erply.com

  16 Nov, 2022
  Fix url:
  Also available in:EnglishEstonian

  Tuo asiakkaat

  ASIAKKAAT moduulista löytyy Import Customers/Tuo asiakkaita (uusi) työkalu, jonka avulla on helppoa taulukoilla luoda täysin uusia tai päivittää asiakaskortteja.

  Tiedoston vaatimukset:

  • Taulukkotiedostot voivat olla joko XLSX tai CSV muodoissa (csv solujen erotin tunnistetaan automaattisesti)
  • Merkistön on oltava joko UTF-8 tai UTF-16 formaatissa

  Työkalun toimintalogiikkaa ja rajoituksia

  Import tarkistaa automaattisesti seuraavat vaiheet:

  1. Kun tiedosto on ladattu, tarkistetaan onko tiedostossa otsikkorivi
  2. Kun otsikkorivi löydetään, import pyrkii tunnistamaan (englannin kielellä) sarakkeet automaattisesti
  3. Kun valituista sarakkeista löytyy yksikin tietue, jota voidaan käyttää olemassa olevien asikkaiden tunnistamiseen, tarkistaa import löytyykö asiakas jo järjestelmästä

  Sarakkeiden yhdistämisessä on näytetään ainoastaan 10 ensimmäistä riviä. Lisäksi kohdassa voidaan valita mitä saraketta käytetään olemassa olevien asiakkaiden tunnistamisessa, kun sarakkeiden yhdistäminen on tehty. Kun tunnistetta ei rivin solusta löydetä, luodaan uusi asiakas.

  Joku seuraavista sarakkeista voidaan valita tunnistamisen perusteeksi:

  • Customer ID
  • Full name
  • Company name
  • Phone
  • Mobile
  • Code

  Alla olevat sarakkeet luovat uusia arvoja, jos olemassa olevaa ei löydy:

  • Delivery type
  • Group
  • Country

  Alla olevat sarakkeet eivät luo uusia arvoja, jos arvoa ei ole aikaisemmin olemassa, arvo jätetään tyhjäksi:

  • Address type
  • Customer manager
  • Home store
  • Sign up store
  • Invoice payer
  • Price lists
  • Business area

  Company name saraketta käytetään määrittelemään asiakastyyppi organisaatio vai henkilöasiakas:

  • Kun sarake yhdistetään ja sen soluissa on sisältöä, asiakas tuodaan tai päivitetään organisaatioksi
  • Jos molemmat sarakkeet Full name ja Company name on rivillä täytetty, Company name arvo aina määräävä asiakastyypin valinnassa (organisaatio/henkilö).

  Importilla voidaan tuoda asiakkaan kortille 5 osoitetta ja 5 yhteyshenkilöä:

  • Osoiterivit lisätään ainoastaan siinä tapauksessa, jos asiakkaan tiedoissa ei ole osotteita, ts. olemassa olevia osoitteita ei päivitetä
  • Yhteyshenkilöiden rivit joko lisätään tai päivitetään

  Jos tunnistetta eikä sarakkeiden vastaavutta ole valittu, tuodaan kaikki rivit uusina asiakkaina.

  Lisätietoja:

  • Jos tiedostossa on enemmän kuin ~10000 riviä, voi importin valmistuminen ylittää 1 tunnin API-kutsujen rajan, jolloin työkalu automaattisesti viivyttää tuontia API-pyyntörajoitusten mukaisesti
  • Käyttöliittymän voi sulkea importin ajaksi, koska prosessi suoritetaan suoraan palvelimelta, joka on erillään selainistunnosta The UI section can be closed between the imports as the importing job runs on the server separated from the browsers session.
  • Toimintojen lokitiedot ja tulosten raportit säilytetään 24 tuntia

  ASIAKKAAT -> Import Customers (beta)

  Seuraavana yhdistä tarvittavat sarakkeet:

  Tarkista tai valitse oikea tunnistetieto ja hyväksy yhdistäminen:

  Jos tiedostossa on uusia rivejä, joiden tunnistetta ei löydetä Import antaa varotuksen tilanteesta:

  Jos tilanne hyväksytään, aloita tuoti:

  Kun tuonti on valmis, näytetään raportti tehdyistä toimista.

  Mikäli 24 tunnin kuluessa tehdään uusia tuonteja ja työkalu avataan uudelleen, näytetään ensimmäisenä edelliset tehdyt tuonnit ja niiden raportit.