WMS (Warehouse Management System)

WMS on luotu varastotoimintojen tehokkaaseen järjestämiseen ja se mahdollistaa täysin paperittoman varastohallinnan. Samalla se auttaa hallinnoimaan useiden tietokantojen samanaikaisten käytön monimutkaisuutta, kontroimalla samalla varaston kustannuksista.

Ennen käyttöönottoa yrityksen toimintaprosessit tulee määrittää yhteensopivaksi WMS:n kanssa.

Tuotteet tunnistetaan GS1-128 perusteella. Lisätietoja GS1-128 yritystunnisteesta https://asiakas.gs1.fi/

WMS käytänössä video

Tekniset tiedot:

Ohjeet

Kirjaudu lukulaitteellasi WMS sovellukseen osoitteessa https://w.intralplugins.com/login ja kirjaudu sisään omilla Erply tunnuksillasi:

Seuraavana valitse Varasto, johon haluat kirjautua:

WMS:n toiminnot ovat tuotteiden vastaanottaminen/PRODUCTS IN ja tuotteiden lähetys/PRODUCTS OUT.

1. Tuotteiden vastaanotto

Vastaanotto jakautuu kahteen toimintoon:

Osto-dokumentin käsittelyä varten täytyy järjestelmässä olla olemassa ostotilaus. Ostotilauksia on mahdollista etsiä toimittajan tai päivämäärän mukaan. Kun olet löytänyt haluamasi ostotilauksen, skannaa lukijalla kuormassa tulleet tuotteet ja syötä määrät. Voit myös käsitellä jälkitoimituksia ja osittaisia toimituksia samalla tavalla.

Syötetyt määrät on mahdollista tarkistaa ennen dokumentin käsittelyn lopettamista. Voit tarkastella koko asiakirjan määriä tai vain syntyneitä eroja.

Kun olet tarkistanut, että kaikki on kunnossa, vahvista että tuotteet ovat tulleet varastoon ja Erply luo automaattisesti tapahtumasta osto-kuormakirjan.

Ostotilauksen laatija saa automaattisesti sähköpostin tavaran saapumisesta.

Saapumatta jääneestä Erplyyn luodaan automaattisesti Saapumattomien tavaroiden listaus.

Varastosiirron käsittely toimii samalla tavalla kuin Ostodokumentin käsittely. Varastonsiirron käsittelyä varten, Erplyssä täytyy olla luotuna varastosiirtotilaus.

Kun kuorma on skannattu, Erply luo automaattisesti varastonsiirron ja siirtää tuotteet haluttuun varastoon.

2. Tuotteiden toimitus

WMS:ssä tuotteiden toimitus voi tehdä joko myyntitilauksena tai varastosiirtona.

Myyntitilauksen keräämisen voi aloittaa niin numerolla kuin keräyslehdellä. Valittuasi haluamasi dokumentin, aukeaa skannausikkuna. Tuotteen skannattua lisää määrä. Voit käyttää myös pikaskannausta, jolloin määräksi lukeutuu automaattisesti 1 kpl. Pikaskannauksen voi laittaa päälle laitteesta. Myyntitilauksen kerättyäsi Erplyyn luodaan automaattisesti toimitusluottelo tai toimitusluettelo-lasku, asiakaskortin tietojen mukaan.

Tavaroiden toimitus varastosiirtona toimii samalla tavalla, mutta skannattuasi tuotteet ja hyväksyttyäsi dokumentin, Erplyssä tapahtuu automaattisesti tavaroiden siirto vastaanottajan varastoon.

Sarjanumeroiden ja LOT koodien käyttö WMS:ssä

WMS:ää voi käyttää niin sarjanumeroilla, kuin myös LOT-koodeilla. Ennen WMS:n käyttöönottoa käyttäjän täytyy ilmoittaa Erplyn tukeen, mitä ratkaisua halutaan käyttää. Sarjanumeroita käyttäessä kaikki tuotteet pitää skannata erikseen, LOT-koodia käyttäessä käyttäjä voi sisäistää määrän.

Vaatimukset:

  1. Viivakoodeilla olevat tuotteet. Jos mahdollista SN/LOT tulostettuina viivakoodeina
  2. Valmiiksi luotu ostotilaus tavaran vastaanottoa varten
  3. Valmiiksi luotu myyntitilaus tavaran toimitusta varten
  4. Valmiiksi luotu varastonsiirtotilaus varastonsiirtoa varten

Onboardingissa muistettavat asiat SN/LOT:in lisäksi:

  1. Laitteet (DPA-lukija, wifi, varastotulostin). DPA-lukijoista voidaan suositella Zebra MC3300 fyysisellä näppäimistöllä tai TC52 tai TC57 kosketusnäyttönäppäimistöllä
  2. Työprosessi (Tilausten vastaanottaminen ja toimittaminen DPA-lukijalla)
  3. Tarran lisääminen viivakoodin puuttuessa
  4. Varastohenkilökunnan oikeudet (ostoasiakirjojen hyväksyminen, myyntilaskujen hyväksyminen jne).
WMS Varasto-osoitteella

Varasto-osoite on erillinen lisätyö, mikäli sille on tarvetta, ota yhteyttä tukeen.
Viimeksi lisätty

KASSA