Maksuasetukset

Seuraavissa osissa selitetään maksujen konfiguraation asetukset.