Asiakas vs. Maksaja

Tilanteissa, joissa laskun maksaja on toinen taho, kuin varsinainen tuotteen/palvelun saaja, on taustajärjestelmän myyntidokumenteille mahdollista vaihtaa toimitus- ja laskutusosoitteet tarpeen mukaan seuraavasti:

Luodaan kaksi asiakaskorttia osoitetiedoilla, yksi tilaaja/saajalle

ja toinen maksajalle, jonka osoitteeksi lisätään toimitusosoite.

Tilaajan/saajan asiakaskortille valitaan vasempaan palkkiin Myynti kohtaan Laskun maksaja -> TALLENNA asiakaskortti

Myyntidokumenttia tai tilausta tehdessä, ennen asiakkaan lisäämistä, valitaan tarkoitettu tilaaja/saaja vasempaan palkkiin kohtaan Vastaanottajan tiedot -> Toimitusosoite (jos eri kuin asiakkaan) varsinaisen tilaajan/saajan valintaa. Näin maksajan tiedot ilmestyvät automaattisesti sivun yläreunan asiakas kenttiin.

Huolimatta siitä, että myynti- tai tilausdokumenttia luodessa ei kortilla ole maksajan osoitetta näkyvissä, tulevat ne näkyviin tulostettaviin tai sähköpostilla lähetettäviin PDF tiedostohin. Erplyn sisäisen raportoinnin logiikan takia täytyy todellisen maksun suorittajan olla aina "asiakas" tietueessa.
Viimeksi lisätty

KASSA