Import Customers työkalu

ASIAKKAAT moduulista löytyy Import Customers työkalu, jonka avulla on helppoa taulukoilla luoda täysin uusia tai päivittää asiakaskortteja.

Tiedostojen vaatimukset:

Työkalun toimintalogiikkaa ja rajoituksia

Import tarkistaa automaattisesti seuraavat vaiheet:

  1. Kun tiedosto on ladattu, tarkistetaan onko tiedostossa otsikkorivi
  2. Kun otsikkorivi löydetään, import pyrkii tunnistamaan (englannin kielellä) sarakkeet automaattisesti
  3. Kun valituista sarakkeista löytyy yksikin tietue, jota voidaan käyttää olemassa olevien asikkaiden tunnistamiseen, tarkistaa import löytyykö asiakas jo järjestelmästä

Sarakkeiden yhdistämisessä on näytetään ainoastaan 10 ensimmäistä riviä. Lisäksi kohdassa voidaan valita mitä saraketta käytetään olemassa olevien asiakkaiden tunnistamisessa, kun sarakkeiden yhdistäminen on tehty. Kun tunnistetta ei rivin solusta löydetä, luodaan uusi asiakas.

Joku seuraavista sarakkeista voidaan valita tunnistamisen perusteeksi:

Alla olevat sarakkeet luovat uusia arvoja, jos olemassa olevaa ei löydy:

Alla olevat sarakkeet eivät luo uusia arvoja, jos arvoa ei ole aikaisemmin olemassa, arvo jätetään tyhjäksi:

Company name saraketta käytetään määrittelemään asiakastyyppi organisaatio vai henkilöasiakas:

Importilla voidaan tuoda asiakkaan kortille 5 osoitetta ja 5 yhteyshenkilöä:

Jos tunnistetta eikä sarakkeiden vastaavutta ole valittu, tuodaan kaikki rivit uusina asiakkaina.

Lisätietoja:

ASIAKKAAT -> Import Customers (beta)

Seuraavana yhdistä tarvittavat sarakkeet:

Tarkista tai valitse oikea tunnistetieto ja hyväksy yhdistäminen:

Jos tiedostossa on uusia rivejä, joiden tunnistetta ei löydetä Import antaa varotuksen tilanteesta:

Jos tilanne hyväksytään, aloita tuoti:

Kun tuonti on valmis, näytetään raportti tehdyistä toimista.

Mikäli 24 tunnin kuluessa tehdään uusia tuonteja ja työkalu avataan uudelleen, näytetään ensimmäisenä edelliset tehdyt tuonnit ja niiden raportit.