Hinnastot

Hinnastoja voidaan käytää esimerkiksi alennusten automatisointiin. Hinnastoja voi luoda käsin tai tuoda taulukkona.

HALLINTA -> Hinnastot valinnasta voi luoda hinnaston ja asettaa sen aktiiviseksi (merkitse rasti ruutuun "aktiivinen", sekä määrittää hinnaston alkamis päivämäärän (loppupäivämäärän voi jättää tyhjäksi jos kyseessä on esimerkiksi jatkuva alennus). Hinnaston nimi kannattaa määrittää riittävän yksityiskohtaisesti, jotta pystyt erottamaan sen uusista hinnastoista helpommin.

Taustajärjestelmästä tehdyille myyntidokumenteille voit lisätä hinnaston manuaalisesti tai asettaa ne toimimaan automaattisesti.


Hinnastojen toimintalogiikka

Erply aloittaa hinnastojen lukemisen alhaalta ylöspäin, eli jos useita hinnastoja on samaan aikaan käytössä, niin järjestelmä etsii ensin hinnastosta 5 tuotteen tietoja, jos niitä ei löydy, jatkuu etsintä hinnastosta 4, sitten hinnastosta 3, jatkuen hinnastoon 2 ja lopulta hinnastosta 1. Etsintä päättyy, kun tuote löytyy yhdestä hinnastosta, ts. kun tuote löytyy hinnastosta 4, etsintä ei jatku enään hinnastoista 3, 2 tai 1.

Jos on sama tuote monessa eri hinnastossa, täytyy hinnastojen järjestys ottaa huomioon. Hinnat eivät siis siirry tuplana hinnastoista!

Hinnaston hinnat voidaan tarvittaessa näyttää kassalla automaattisina alennuksina, mutta silloin kaikki mahdolliset hinnanmuutokset (positiiviset ja negatiiviset) jotka on tehty hinnastoilla, näkyvät kassalla ja kuiteilla. Jos haluat ominaisuuden käyttöön ota yhteyttä tuki@erply.com, niin voimme kytkeä lisäparametrin käyttöön.