Hinnasto

Hinnastoa voidaan käytää alennusten automatisointiin. Hinnaston voit luoda käsin tai tuoda Excel tiedostolla.

"Hallinta" -> "Hinnasto" toiminnon alta voit luoda hinnaston ja asettaa sen aktiiviseksi (merkitse rasti ruutuun "aktiivinen", sekä määrittää hinnaston alkamis päivämäärän (loppupäivämäärän voi jättää tyhjäksi jos kyseessä on esimerkiksi jatkuva alennus). Hinnaston nimi kannattaa määrittää riittävän yksityiskohtaisesti, jotta pystyt erottamaan sen uusista hinnastoista helpommin.

Taustajärjestelmästä tehdyille myyntidokumenteille voit lisätä hinnaston manuaalisesti, tai asettaa ne toimimaan automaattisesti.