Hinnaston tuominen (import - pricelist)

  1. Luo hinnasto HALLINTA -> Hinnastot -> Lisää -> anna hinnastolle nimi ja varmista, että valintaruutu Aktiivinen on valittuna -> TALLENNA

  1. Hinnnasto tuodaan samalla työkalulla, kuin jolla tehdään tuotteiden tuonteja taulukoilla VARASTO -> Import products (beta) -> Select file: -> valitse tietokoneelta tallennettu hinnaston taulukko -> Preview

  2. Riippuen siitä onko taulukossa käytetty tuotekoodia vai EAN:ia tee valinta "Match by:" sen mukaan.

  3. Valitse ensimmäisestä alasvetovalikosta myös sama valinta

  4. Etsi ja valitse toisesta alasvetovalikosta otsikon alta "Pricelists" oikea hinnasto

  5. Aloita hinnaston tuonti painikkeesta "Test the import by importing 10 rows"

  1. Odota, että järjestelmä tutkii onko tiedosto oikein muotoiltu

  1. Jos virheitä ei löydy, voi importin aloittaa "Start importt" painikkeesta

Yhdellä hinnaston tuomisella voit tuoda kerralla max. 50 hinnastoa.

Kun hinnasto on tuotu, tulee se linkittää haluttuihin asiakkaisiin, asiakasryhmiin ja/tai varasto-myyntipaikkaan. Hinnaston linkitys.

Tuonnit voi tehdä myös xls- tai xlsx-muotoisilla taulukoilla, mutta näitä tiedostomuotoja tuodessa on ehdottomasti varmistettava, että taulukot eivät sisällä kaavoja tai makroja tai muita muotoiluja, em. syystä on suositeltavaa aina käyttää importeissa csv-taulukoita, jonka asetukset on oltava seuraavat: