Asettaminen

ERPLY:ssä varastot ja myyntipaikat toimivat tavaroiden säilytyspaikkoina. Tavaroita voidaan myydä, siirtää ja hallinoida molemmista vaivattomasti.

1. vaihe: Valitse HALLINTA moduuli ja klikkaa + painiketta 'Varastopaikat' toiminnon vierestä.

2. vaihe: Nyt voit lisätä varaston/myyntipaikan nimen ja osoitteen. Osoiteluettelo perustuu "Yrityksen perustiedot" alle lisättyihin osoitteisiin.

3. vaihe: Lisättyäsi haluamasi tiedot voit tallentaa lisäyksen painamalla TALLENNA tai F7