Työkellon merkinnät

Mikäli kassassa käytössä on toiminto "Sisään/ulos kirjautuminen", löytyy valikosta HALLINTA -> Työkellon merkinnät kaikkien järjestelmään lisättyjen työntekijöiden sisään- ja uloskirjautumisten tiedot sekä kirjattujen työtuntien määrä. Riittävillä oikeuksilla olevat käyttäjät voivat tarvittaessa muuttaa ulos- ja sisäänkirjaantumisien aikoja eli tätä kautta esimerkiksi pysäyttää työajan laskennan.


Kirjautumisloki (Login Activity)

Kirjautumislokissa voi seurata käyttäjien kirjautumistietoja. Lokissa näkyy kirjautumisen päivämäärä, IP-osoite ja verkko-osoite josta on kirjauduttu sekä käyttäjätunnus. Sarakkeessa "Salasana OK" näkyy tieto siitä, onko käyttäjä lisännyt oikean salasanan kirjautumisessa.

Sivun yläosan suodattimilla on mahdollista rajata kirjautumislokien hakuja.


Tapahtumaloki

Tapahtumalokissa on nähtävissä ainoastaan järjestelmästä aikaisemmin jo poistettujen dokumenttien tunnistetietoja. Tiedoista käy ilmi poiston tehneen henkilön käyttäjätunnus, moduulin nimi johon poistettu dokumentti liittyy, poistamisen päivämäärä sekä dokumentin tunnistenumero. Tapahtumalokista ei ole mahdollista saada tämän tarkempia tietoja, mutta em. tietojen avulla voidaan poistetun dokumentin tyyppi ja poiston tehnyt käyttäjä tunnistaa.

HUOMIO! ainoatakaan poistettua dokumenttia ei ole millään keinolla mahdollista enää palauttaa Erplyssä!