Käyttäjien ryhmät

Käyttäjäryhmä "ylläpitäjät / hallinto" kannattaa aina jättää täysillä hallintaoikeuksilla olevaksi käyttäjäryhmäksi, niin kuin se oletuksena on. Tämä käyttäjäryhmä on sidottu ERPLYN järjestelmään ja mahdollisiin lisäpalveluhin, joten ryhmän käyttäjäjiksi on järkevää lisätä ainoastaan yrityksen omistajia tai muita hallintoon kuuluvia henkilöitä. Varsinaisille työntekijöille on tarkoitettu myyntiedustajat ja kirjanpitäjät ryhmät. Uusia käyttäjäryhmiä voidaan lisätä aina työntekijöiden roolien ja tarpeiden mukaan.

  1. ASETUKSET -> Käyttäjien ryhmät
  2. Olemassa olevien ryhmien oikeuksia voidaan muuttaa valitsemalla ryhmä ja uusia ryhmiä voi lisätä "Lisää" painikkeesta
  3. Käyttäjäryhmän oikeudet määritellään "Tälle käyttäjäryhmälle on sallittua:" ja "Perusmoduulit" sekä "Asetukset" kohtien valinnoilla.

Käyttäjäryhmän asetukset

Käyttäjäryhmän sallitut tai kielletyt toiminnot

Ensimmäisessä osassa on kaikki ne toiminnot, joita voidaan käyttäjäryhmälle järjestelmässä joko sallia tai kieltää tekemästä.

Perusmoodulit

Toisessa osassa voidaan määrittää taustajärjestelmän moduulien oikeudet. Oikeudet on jaettu kolmeen tasoon:

  1. kaikki: valinta antaa kaikki oikeudet vastaavan moduulin käyttöön.
  2. itse lisätyt: valinta antaa oikeudet ainoastaan käyttäjän itsensä lisäämiin tietohin.
  3. tyhjä valinta: valinta kieltää kaikki oikeudet vastaavan moduulin käyttöön ja moduulin valikot piiloitetaan käyttöliittymästä.

Asetukset

Kolmannessa osassa määritellään ne tapahtumat tai tiedot, joiden asetuksia käyttäjällä on oikeus muuttaa, valinnan aktivointi antaa oikeudet kyseiseen osaan.

Sivun lopussa on käyttäjäryhmille määritys, joka joko sallii tai näyttää onko kyseisellä ryhmällä oikeudet uusien käyttäjien luomisen valittuihin käyttäjäryhmiin.