Miten luoda ennakkolasku

Ennakkolasku on yksi ERPLY:n laskuvaihtoehdoista. Ennakkolasku ei luo myyntiä tai muuta varastosaldoja, vaan se sallii asiakkaalta tietyn summan veloittamisen etukäteen.

Ennakkolaskun luomiseksi valitse "Myynti" → "Laskut" ja klikkaa Lisää, tai alavalikon + painiketta.

Oletusarvoisesti painikkeesta avautuu Lasku-lähetyslista dokumentti:

Valitse vasemmasta yläkulmasta asiakirjantyypiksi "Ennakkolasku". Valitse asiakas ja varasto, sekä lisää halutut tuotteet hintoineen ja määrineen.

Etukäteismäärän asettaminen on pakollista, huomaa että määrän voi määrittää myös prosentteina.

Tallena painamalla F7 tai TALLENNA painiketta.

Jos haluat, voit myös varata tuotteet:

Oletusarvoisesti tuotteet ovat varattuina niin kauan, kunnes lasku-lähetyslista on luotu. Jos haluat, voit myös varata tuotteet tiettyyn päivämäärään asti.

Dokumentille generoituu numero ja tuotteet varataan kun Hyväksyt dokumentin painamalla F8.

Painamalla F6 voit tulostaa asiakirjan (tavallinen tai mukautettu tuloste) tai lähettää asiakirjan sähköpostitse.

"Lähetä" painikkeella voit tulostaa rahtikirjan.

F4 painikkeen alta pääset käsiksi seuraaviin toimintoihin:

Lisää ennakkomaksu

Ennen kuin teet laskun, ennakkolasku täytyy olla tallennettuna. Ilman sen tallentamista laskulla oleva summa ei näy oikein! Jos kuitenkin teet vahingossa laskun ennen ennakkolaskun tallennusta, voit korjata virheen poistamalla laskun ja tekemällä laskun uudestaan ennakkolaskun kautta!

Maksusuorituksen voit lisätä käsin, maksusuorituksen tuomis ominaisuudella tai yhdistämällä sen ennakkolaskuun.

Suorituksen lisäämiksesi valitse F4 painikkeen alta "Syötä maksusuoritus":

Tarvittaessa muuta määrä, päivämäärä ja suorituksen tyyppi, tallenna painamalla F7 tai TALLENNA

Laskun luominen ennakkolaskusta

Laskun alla näet ennakkomaksun seuraavasti:

Painamalla painiketta "Laskulle" saat seuraavan ikkunan:

Jos haluat, voit myös vaihtaa asiakirjan tyypin ennakkomaksuun. Tällöin 50% maksusta voidaan ottaa ennakkomaksuna. Jo olemassa oleva ennakkomaksu siirretään uuteen ennakkomaksutiliin.

Yleensä tämä asiakirja vahvistetaan ja lähetetään asiakkaalle.

Kun haluat lähettää tuotteet asiakkaalle laskun yhteydessä, voit luoda ennakkolaskusta Lasku-Lähetyslistan valitsemalla ennakkolasku ikkunassa LISÄÄ (F4), ja valitsemalla Luo lasku. Asiakirja tunnistaa ennakkomaksun laskun numeron ja talletettu määrä kirjataan oikein, koska ennakkomaksun vastaanotto siirretään lasku-lähetyslistalle.

Jos ennakkomaksusta tehdään vain rahtikirja/lähetyslista, niin jää ennakkomaksu rahtikirjalle. Ennakkomaksu ei tässä tapaukessa tule näkyviin näkyviin rahtikirjaa avattaessa. Suorituksen löydät "Myynti" → "Suoritukset" alta. Suoritus tulee manuaalisesti yhdistää rahtikirjasta tehtävään koontilaskuun.