Tilaus

Tilausta käytetään asiakkaan tilauksen varmistamiseen verkkokaupassa tai jos varastossa ei ole tarpeeksi tavaraa ja se on tilattava etukäteen. Tilaus ei luo myyntitapahtumaa tai muuta varastosaldoja, mutta antaa asiakkaalle mahdollisuuden rekisteröidä osto, ja tarvittaessa maksaa osan summasta etukäteen varausta varten. Tilaus katsotaan täytetyksi, kun siitä on luotu joko rahtikirja tai lasku-lähetyslista. Jos varastossa ei ole riittävästi tuotetta, ilmestyy kyseiseen tilaukseen punainen kenttä "Varastosaldo ei riitä koko tilaukseen. Valitse tilattavat tuotteet ja lisää tuotteet ostotilaukseen". Kun klikkaat aktiivista linkkiä, tuotteet lisätään automaattisesti uuteen ostotilaukseen.


Tilaukset voidaan lajitella ja näin ollen hallinnoida tilan mukaan - Luonnos (ei vielä hyväksytty), Vahvistettu, Ei maksettu, Maksettu, Toteutumaton, Toteutunut, Peruttu.

Jos käytössä on useita varastoja ja jokainen myymälä on itsenäinen, suosittelemme, että käytät tavaroiden lähettämiseen käytettävää Varaston täydentäminen toimintoa. ("Varasto" → "Varaston täydentäminen") Kun kyseessä on päävarasto, suosittelemme tilaamaan tavarat käyttäen Ostojen suunniteluraportin laatiminen toimintoa. ("Raportit" → "Inventointi").

Tilauksen voi myös täyttää osittain!