Verkkolaskutus Erplyssä

Erplyn verkkolaskutuksen moduuli mahdollistaa verkkolaskujen lähetyksen suoraan Erply tilin Myyntimoduulin kautta. Verkkolaskutus on sidottava tilillä laskujenvälittäjän tiliin, mutta ei vaadi muita monimutkaisia toimenpiteitä laskujen lähetyksen yhteydessä.

Verkkolaskutuksen edellytykset:

1. Aktivoituna verkkolaskujenvälittäjän tili

2. Erply tilin Yrityksen omiin perustietoihin on täytettävä tiedot:

3. Verkkolaskutusasiakkaiden tietohin on täytettävä tiedot:

4. Muut asiakaskortin tiedot

Suodatus ASIAKAAT moduulissa:

MYYNTI moduulissa laskujen lähetystavan suodatus:

Verkkolaskutuksen integrointi

Verkkolaskutus voidaan kytkeä käyttöön Erpyssä kahdella tavalla:

Hae Maventa tililtä API avaimet ja Yrityksen UUID tunnukset

Valitse MYYNTI -> Aseta verkkolasku operaattori ja lisää tunnukset

Omnivan asetuksissa pitää lisäksi varmistaa, että valinta "Acces to EPL allowed" on aktiivinen. Generoi avaimet ja lisää ne vastaaviin kenttiin "Data Exchange URL" ja "Authentaication Code". Mikäli Omnivassa generoidaan uudet avaimet, on ne vastaavasti muutettava myös Erplyn tilin asetuksissa.

Tilillä on mahdollista käyttää samaan aikaan sekä Maventan että Ominivan lähetyspalveluita, kun molemmat ovat käytössä lähettäjä valitaan laskun vastaanottajan maan perusteella.

Verkkolaskujen lähetys:

  1. Valitse MYYNTI -> Laskut
  2. Aktivoi lähettävät laskut
  3. Klikkaa VERKKOLASKUT painiketta
  4. Valitse avautuvasta ikkunasta Lähetä valitut
  5. Järjestelmä antaa ilmoituksen onnistuneesta lähetyksestä
  6. Noin minuutin kuluttua lähetyksestä voit pyytää operaattorilta lähetyksen tilan tarkistusta Päivitä tilat painikkeesta

UKK

Jos lasku ei siirtynyt operaattorille, voiko laskun lähettää uudelleen?

Mitä verkkolaskutus standardia käytetään?

Mistä Maventassa löytyvät asetukset?

Voiko verkkolaskun lähettää jollekkin toiselle taholle, kuin asiakkaan sähköpostiin?

Kuinka kauan aikaa verkkolaskujen lähetys kestää?

Miten voin varmistaa Maventan lähetyskanavan?