Ostolaskujen rivien tuonti

Jos toimittaja lähettää ostolaskut taulukkotiedostoina tai ostolasku sisältävät useita kymmeniä tai satoja tuoterivejä, voi ostolaskujen käsittelyä helpottaa tuoteriven tuonnilla ostolaskuille.

  1. Ostolasku pitää ensin luoda ja tallentaa, mutta sitä ei voi vielä hyväksyä, koska hyväksyttyä dokumenttia ei voi enää muuttaa.

  2. Täytä ostolaskun vähimmäisvaatimukset: Toimittaja, varasto, päivämäärä ja laskunnumero -> TALLENNA

  1. Luo tai muokkaa taulukko, jossa on vähintään sarakkeet A - H. Jokainen rivi vastaa yhtä tuoteriviä.

  1. CSV taulukon tallennuksessa täytyy olla seuraavat asetukset -> Merkistö/Character set "Unicode16" ja Kentän erotin "Sarkain/Tab"

  1. Valitse CSV-taulukko koneelta. Jos taulukossa on otsikkorivi, tee vastaava valinta. Kun tuonti on onnistunut järjestelmä ilmoittaa kuinka monta tuoteriviä ostolaskulle tuotiin.

Vähimmäisvaatimusten ja/tai lisätietojen sarakkeet pitää olla taulukossa mukana, mutta solujen sisältöön ei tarvitse lisätä tietoja eli ne voivat olla tyhjinä, tuoterivin päivitys onnistuu ilman solutietoja.

Mikäli katalogiin halutaan samalla luoda uusia tuotteita tai muokata olemassa olevia, on se mahdollista ko. valintaruutujen aktivoinnilla, mutta on suositeltavampaa muuttaa tuotetietoja aina ainoastaan tuotekortille, koska esim. tuotteiden luonnissa tyhjät solut eivät saa mitään arvoja ja kaikkia tuotteen ominaisuuksia ei voi ostolaskujen importilla määrittää.

Pakolliset kentät, sarakkeet A - H:

Mahdolliset lisätietojen päivitykset, sarakkeet I - P:

Mahdollilset lisätiedot pakkauksista ja painoista toimituksia varten, sarakkeet Q - T:

Ostolaskujen rivien tuonnilla ei ole mahdollista luoda katalogiin uusia matriisituotteita