Raporttigeneraattorin opas

Jos Raportit moduulin standardi raportit eivät ole sopivia voivat käyttäjät, joilla on oikeudet raporttigeneraattorit käyttöön luoda raportit kustomoidusti. Ennen kuin aloitat kustomoidun raportin tekemisen, on suositeltavaa olla jonkinlainen visio siitä minkälaisen raportin haluat luoda. Valitse raportille sopiva nimi, päätä mitä parometrejä haluat käyttää ja mitä haluat nähdä raportilla. Sitten voit ryhtyä luomaan raporttia.

Avataksesi raporttigeneraattorin, valitse "Raportit" moduulin alta "Raporttigeneraattori":