Tuotteiden moduuli

Moduulissa hallinnoidaan kaikkia tuotekatalogiin liittyviä toimintoja: tuotteiden/palveluiden lisäämistä, tuote-ja palveluryhmiä, tuotesarjoja, tavaramerkkejä eli brändejä ja matriisituotteiden ominaisuuksia jne.