Inventointi

Inventoinnin avulla oikaistaan varastosaldot, eli tarkistetaan että järjestelmässä olevat varastosaldot ovat ajantasalla. Inventaario on suositeltavaa tehdä vähintään kerran vuodessa, koska myynnin tai varastokirjausten yhteydessä on voinnut tapahtua virheitä, tuotemääriä on merkitty väärin tai tuote on vahingoittunut kuljetuksessa jne.

Inventaarion voi tehdä käsin tai käyttämällä ns. tiedonkerääjää. Inventointi on mahdollista tehdä yhdellä kerralla tai vaihtoehtoiseti osissa varastopaikka, tuoteryhmä tai toimittaja jne. suodattimiin perustuen.

Ennen inventaarion aloittamista on tärkeää tarkistaa, ettei järjestelmässä ole keskeneräisiä osto- tai myyntidokumentteja.

Tuotteiden laskennassa voi käyttää myös USB viivakoodinlukijaa, silloin on kirjauduttava sisään samalla tavalla kuin käytettäessä Mobiili-inventointia.

  1. Aloita "VARASTO" -> "Inventointi" -> Aloita uusi varastonouto.

  1. Avautuvassa ikkunassa on varaston valinta ainoa pakollinen valinta. Laskennan suodattimina voi käyttää: tuoteryhmää, toimittajaa, varastopaikassa sijaintia ns. hyllypaikkaa, tuotekategoriaa tai brädiä tai valintojen yhdistelmiä. Lisäksi on mahdollista valita laskentalistalle mukaan kaikki tuotteet, vain tuotteet joilla on varastosaldoja tai saldot ovat nolla tai negatiiviset. Laske ilman varattuja tuotteita, valinta poistaa listalta ne tuotteet, joihin kohdituu keskeneräisiä tilauksia.

  1. Ainoastaan sarakeen "laskettu" sisällöt ovat muokattavissa. Lisää kenttiin lasketut määrät, "määrä" tai "erotus" sarakkeet päivittyvät automaattisesti luettujen sarakkeen arvojen täyttämisen jälkeen.

  1. Niin kauan, kuin ainoastaan "Tallenna" painiketta käytetään, voi inventoinnin keskeyttää ja sulkea listauksen ikkunan sekä jatkaa laskemista myöhmmin.

Inventoinnin lopettaminen

Inventoinnin lopettamisessa on mahdollisuus valita, mitä tehdään saldoille, joita ei laskettu. Sivun alareunassa on kaksi painiketta "Oletusarvot lopuille tuotteille..." ja "Täydennä nolla muille tuotteille...", joista ensimmäinen lisää tuoterkorteilla olevat saldot ja toinen määrittää kaikkien laskematta jääneiden tuotteiden saldot nolliksi.

Laskeminen lopetetaan "Hyväksy" painikkeesta. Riippuen tuotetteille merkittyjen saldojen ja lukemisessa merkattujen saldojen eroista, voi näkyviin tulla inventointien listauksessa joko "Laadi rekisteröinti" tai "Laadi poistolista" tai molemmat valinnat. HUOMIO! Inventointilistauksen hyväksymisen jälkeen, vasta rekisteröinnin ja/tai poistolistan laatiminen lopettaa inventoinnin.

Huomioitava on:

1) varastokirjauksen tekijä voi muuttaa kirjausta tehdessä erän sisäänostohintoja

2) poistojen tarkat varastohinnat selviävät vasta varastopoiston vahvistuksen jälkeen