Inventoinnin lopettaminen

Inventoinnin lopettamisessa on mahdollisuus valita, mitä tehdään saldoille, joita ei laskettu. Sivun alareunassa on kaksi painiketta "Oletusarvot lopuille tuotteille..." ja "Täydennä nolla muille tuotteille...", joista ensimmäinen lisää tuotekorteissa olevat tuotteiden saldot ja toinen määrittää kaikkien tuotteiden saldot nolliksi.

Laskeminen lopetetaan "Hyväksy" painikkeesta. Riippuen tuotetteille merkittyjen saldojen ja lukemisessa merkattujen saldojen eroista, voi näkyviin tulla inventointien listauksessa joko "Laadi rekisteröinti" tai "Laadi poistolista" tai molemmat valinnat. Kirjaukset/poistot pitää vielä hyväksyä, jonka jälkeen inventointi saa varastokirjauksen ja/tai poistokirjauksen ja sille juoksevan numeron. Lopetetun inventoinnin tila muuttuu hyväksytyksi ja se saa aikamerkinnän.