Tuonnin tekeminen

 1. VARASTO -> Import products (beta) -> Select file: -> valitse tietokoneelta tallennettu tuotteiden taulukko

 1. Oletuksena sivu tarjoaa tavallisten tuotteiden tuontia. Jos on tehtävä matriisituotteiden tuonti valitse "import matrix products", muilta osin matriisituotteiden tuonti tehdään samalla periaattella, kuin tavallisten tuotteiden tuonnilla luonti tai päivitys.

 2. Riippuen siitä onko taulukossa käytetty yksilöivänä sarakkeena tuotenimeä, tuotekoodia vai EAN-koodia tee valinta "Match existing products by:" sen mukaisesti.

 3. Valitse tuoterivien käsittelytapa:

  • Add new and update existing = lisätään uudet tuotteet ja päivitetään katalogissa jo olevat
  • Only add new = ainoastaan lisätään uudet tuotteet
  • Only update existing = ainoastaan päivitetään katalogissa jo olevat tuotteet Voit myös valita arkistoitujen tuotteiden käsittelytavan:
  • Update archived where possible = päivitetään arkistoidut tuotteet, jos mahdollista
  • Ignore archived = arkistoituja tuotteita ei huomioida
 4. "Table has header row" valita kertoo järjestelmälle, että ensimmäinen rivi on varattu otsikoille. Jos käytössä on useita varastoja, tarkista että "Warehouse" alasvetovalikosta on valittu oikea varasto.

 1. Tuonnin sarakkeiden valinnat aloitetaan "Preview" painikkeesta

 2. "Import preview" näkymässä valitaan alasvetovalikoista tiedoston ja Erplyn sarakkeiden vastaavudet. Tiedoston sarakkeita, joille Erply vastaavuutta ei valita jätetään huomiotta.

 3. Tuonti aloitetaan painikkeesta "Test the import by importing 10 rows"

 1. Odota hetki, järjestelmä tarkistaa tiedoston oikean muotoilun ja näyttää esikatselussa tiedoston 10 ensimmäistä tuoteriviä

 1. Jos virheitä ei löydy, voi importin aloittaa "Start import" painikkeesta

 1. Import preview -kohdan ensimmäinen sarake voi antaa vihjeen siitä, jos taulukossa on jokin ristiriita käsittelytavan ja taulukon sisällön suhteen. Esimerkin kuvassa on valittu vain olemassa olevien tuotteiden päivitys, mutta taulukossa on tuotekoodeja, joita järjestelmä ei löydä, joten niiden tuoterivien päivitystä ei tehdä.

 1. Kun tuonti on valmis voi painikkesta "Download report" ladata raportin tuonnin rivien käsittelyistä ja tarvittaessa korjata virherivien osuudelta taulukkoa ja tehdä niille tuonnin uudelleen tai lisätä/päivittää tuotetiedot tuotekortille.