Varaston täydentäminen

Toiminto mahdollistaa rekisteröidä varastoon valittujen tuotteiden varastosaldot ja tilatut määrät (myyntitilausten lisäksi voivat myös vahvistetut tarjoukset ja ennakkotilaukset tilata tuotteita varastoon).

Varaston täydentäminen on mahdollista valita kolmea tietä:

Raporttiin tulevia kenttiä on mahdollista rajata otsikon ”Valitse raportoitava jakso ja määritä ehdot” valinnoilla, esim. tuoteryhmän- tai toimittajan tai aikajakson perusteella. Kohdevarasto on aina pakollinen valinta.

RAPORTIT → Inventointi → Varaston täydentäminen:

Kun klikataan lausetta "varastotilanteet tuotteittain miniminormeilla" näkymä avautuu erilliseen ikkunaan, kuten alla olevassa kuvassa. Klikatessa kohtaa (CSV) tiedot ladataan csv-taulukkona, jonka voi avata esim. Excelissä.

Kun tuotekortille on lisäksi määritetty varastosaldon maksimi- ja minimimäärät, näytetään tuoterivit kuten alla olevassa kuvasssa:

Punaiseilla on näkyvät ne tuotteet, joita on vähemmän kuin tuotekortille määritetty minimäärä. Valinnasta "Valitse tuotteet, joita on alle minimimäärä" lisätään puuttuva määrä sarakkeeseen "Tilattava määrä", luvun voi muuttaa myös käsin.
Valinnasta "Tallenna ja laadi ostotilaukset" voidaan luoda toimittajalle ostotilaus ja valinnasta "Tallenna ja laadi varastosiirron tilaukset" on mahdollista siirtää tuotteita eri varastojen välillä. Toiminnan tallennuksen jälkeen järjestelmä kysyy vielä vahvistusta "Haluatko lisätä tuotteet ostotilauksiin ja muuttaa varastomääriä"

"Asiakkaan tilaukset" sarakkeessa näkyy asiakkaille myyntitilauksena tehtyjen varausten kappalemäärä.

OSTOT → Ostotilaukset valinnasta voidaan luotu ostotilaus etsiä ja tarvittaessa muuttaa sitä sekä lähettää ostotilaus toimittajalle. Ostotilaukseen voidaan tarvittaessa lisätä seurantatunnus ja toimituspäivämäärä sekä se voidaan vahvistaa. Ainoastaan vahvistettu ostotilaus voidaan siirtää suoraan varastosaldoon "VASTAANOTA OSTOTILAUS" painikkeesta.