Shopify connector integraation aktivointi

Connector 3.0 on mahdollista synkronisoida tuotetiedot jo olemassa olevasta verkkokaupasta, mutta pääasiassa tuotteiden hallinta tehdään kokonaan tai ainakin osittain Erplyn tuotehallinnassa, verkkokaupassa voi esimerkiksi lisätä täydentäviä tuoteryhmittelyitä, joita Erplyssä ei ole mahdollista tehdä.

Ennen verkkokaupan liittämistä, olisi Erplyn hallintaan lisättävä ainakin jonkin verran tuotetietoja, joita verkkokaupassa on tarve kuvata, esimerkiksi tuoteryhmät, -sarjat, kuvaukset ja hinnat sekä valinnat "Näytä verkkokaupassa".

Painikkeesta viedään tuotetiedot verkkokauppaan:

Huomioitava on, että tuotepaketteja ja matriisituotteiden variaatioiden kuvia ei viedä verkkokauppaan.

Painikkeesta verkkokaupan tilaukset voi noutaa Erplyy:

Huomioitava on, että ainoastaan maksetut lasku-lähetyslistat tai tilaukset siirtyvät Erplyyn ja asiakastiedot tarkistetaan sähköpostiosoitteen perusteella, jos asikas tekee tilauksen verkkokaupassa toisella sähköpostiosoitteella, siitä luodaan uusi asiakaskortti.

Jos painike on aktivoitu, tehdään synkronisointi automaattisesti: